Hỏi

Chào bác sĩ,Phí dịch vụ khám và chỉ định chữa bệnh là bao nhiêu?
Khách hàng ẩn danh

Trả lời

Công khám chưa bệnh dịch vụ: 50.000 VNĐ/lần khám