Sứ mệnh và tầm nhìn
Giá trị cốt lõi

1. Chuyên nghiệp

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thực hiện KCB tư vấn – chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Liên tục đào tạo, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ.
- Phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, các chuyên khoa mũi nhọn, tích cực ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, mang lại cho người bệnh những kỹ thuật – dịch vụ tốt nhất.
- Tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

2. Xuất sắc

Kiên trì xây dựng đội ngũ CB – NV xuất sắc, có đủ những phẩm chất tốt đẹp: Tâm – Đức – Trí – Tín.
- Tâm: Là nền tảng quan trọng của mỗi người trong hành nghề, mọi hoạt động xuất phát từ cái tâm trong sáng, không bị chi phối bởi quyền lực – kinh tế.
- Đức: Thực hiện đạo đức nghề nghiệp (Y đức), đạo đức xã hội. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp.
- Trí: Phát huy tài năng, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm. Trí tuệ là đòn bẩy của sự phát triển, tạo ra sự khác biệt cho cá nhân và tập thể.
- Tín: Bảo vệ chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu để duy trì sự tín nhiệm cho bản thân và công ty, xây dựng đội ngũ tinh gọn và có đủ Tâm – Đức – Trí – Tín là sự tập hợp những con người tinh hoa và họ sẽ làm ra các sản phẩm tinh hoa phục vụ cho xã hội.

3. Trách nhiệm

- Trách nhiệm lớn lao nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh .
- Mỗi người luôn tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm trước công ty trong mọi hoạt động của mình.
- Trách nhiệm thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và các quy định chung.

4. Chính trực

- Liêm chính – trung thực trong mọi ứng xử và giao dịch.
- Giữ vững đoàn kết, xây dựng các mối quan hệ thân ái, thiện chí, nhân văn.

5. Hợp tác

- Cùng gánh vác, cùng chia sẻ trong công việc.
- Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, đối tác, người bệnh.