Hỏi

Chào bác sĩ,Nếu tôi muốn khám tổng quát thì phải chi trả bao nhiêu tiền?
Khách hàng ẩn danh

Trả lời

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của khách hàng….