Hỏi

Chào bác sĩ,Năm nay tôi 32 tuổi 1 năm nên đi khám tổng quát mấy lần và khám những nội dung gì?
Long

Trả lời

Bạn nên khám ít nhất 1 năm 1 lần, tốt nhất là 6 tháng 1 lần. Bạn khám sức khỏe tổng quát theo độ tuổi. Và yêu cầu bệnh viện khám kỹ nếu bạn thấy gặp vấn đề về sức khỏe chỗ nào đó trên cơ thể