Hỏi

Chào bác sĩ,Thẻ BHYT trái tuyến, thẻ hộ nghèo, cận nghèo, thẻ K1, K2, K3…đến khám bệnh và điều trị có được hưởng chế độ bảo hiểm hay không?
Khách hàng ẩn danh

Trả lời

Thẻ BHYT trái tuyến, thẻ hộ nghèo, cận nghèo, thẻ dân tộc không đúng tuyến khi đến khám bệnh và điều trị trong giờ hành chính, căn cứ theo luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/ QH13 ngày 13/6/2014 được hưởng như sau :

+ Đến khám bệnh: 100% không được hưởng chế độ BHYT, trừ trường hợp có giấy giới thiệu đến khám.

+ Điều trị nội trú tại viện:

  •  Hưởng 100% giá trị trên thẻ BHYT trong trường hợp người bệnh có dấu hiệu cấp cứu, hoặc thẻ hộ nghèo, thẻ K1, K2,K3

  • Hưởng 60% giá trị trên thẻ BHYT trong trường hợp đến điều trị không có dấu hiệu cấp cứu.