Hỏi

Chào bác sĩ,Nội soi dạ dày đài tràng có được bảo hiểm y tế chi trả không?
Khách hàng ẩn danh

Trả lời

Chào bạn,

Người thực hiện nội soi dạ dày – đại tràng có thể được thanh toán bảo hiểm y tế, theo Điều 21 – Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ nội soi tiêu hóa được quy định trong Thông tư 13/2019/TT-BYT (Phụ lục III). Mức thanh toán bảo hiểm y tế đúng tuyến chi tiết như sau:

– Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết được bảo hiểm y tế chi trả 433,000 đồng (đã bao gồm chi phí test HP).

– Nội soi dạ dày làm Clo test được bảo hiểm chi trả 294,000 đồng.

– Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm không sinh thiết được bảo hiểm thanh toán 244,000 đồng.

– Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết được chi trả 408,000 đồng.

– Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết được chi trả 305,000 đồng.

– Nội soi trực tràng có sinh thiết được thanh toán 291,000 đồng.

– Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết được thanh toán 189,000 đồng.

– Nội soi dạ dày can thiệp được bảo hiểm thanh toán 728,000 đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản…).

Xin được thông tin đến bạn!