Chữa bệnh BHYT

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bắt đầu áp dụng từ ngay 20/08/2019.

Xem chi tiết