Bạn đang có vấn đề gì cần hỏi chúng tôi?

Nếu gặp bất kỳ vấn đề về sức khỏe hay cần biết thêm thông tin, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ giải đáp.

Khám sức khỏe

Đã hỏi
Khám sức khỏe thì thông thường thời gian khám mất khoảng bao lâu?

Khám sức khỏe thì thông thường thời gian khám mất khoảng bao lâu?

Khách hàng ẩn danh

Khám sức khỏe

Đã hỏi
Tôi muốn khám sức khỏe. Vậy tôi có thể sử dụng hình thức thanh toán nào?

Tôi muốn khám sức khỏe. Vậy tôi có thể sử dụng hình thức thanh toán nào?

Khách hàng ẩn danh

Khám sức khỏe

Đã hỏi
Tôi có thể gọi ai nếu tôi cần sự hỗ trợ?

Tôi có thể gọi ai nếu tôi cần sự hỗ trợ?

Khách hàng ẩn danh

Khám sức khỏe

Đã hỏi
Tôi cần mang theo những gì khi đi KCB?

Tôi cần mang theo những gì khi đi KCB?

Khách hàng ẩn danh

Khám sức khỏe

Đã hỏi
Đọc kết quả xét nghiệm Pepsinogen như thế nào?

Đọc kết quả xét nghiệm Pepsinogen như thế nào?

Khách hàng ẩn danh