Khoa Cận lâm sàng

1. Giới thiệu về Khoa Cận lâm sàng

Là một trong những Khoa được thành lập vào đời đầu của Bệnh viện, bao gồm các phòng:

- Siêu âm

- Nội soi

- Xét nghiệm

- Nội soi

- Điện tim

- X-quang

2. Chức năng, nhiệm vụ

• Chức năng

Khoa Cận lâm sàng là khoa thực hiện các kĩ thuật Cận lâm sàng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Cận lâm sàng trong bệnh viện bao gồm các chức năng sau:

- Xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh,...;

- Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể như: điện tim, điện não, điện cơ, lưu huyết não...

- Thực hiện các kĩ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…;

• Nhiệm vụ:

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

- Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

- Có kế hoạch mua thiết bị, vật tư, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác của khoa.

- Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,... và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

- Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

3. Đội ngũ nhân sự

Hội tụ các Bác sĩ có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm. Tổng số Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các Khoa cận lâm sàng là 21 người.

4. Cơ sở vật chất

Trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho công tác chuyên môn khám chữa bệnh cho người dân.