Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí theo yêu cầu của Cục quản lý khám chữa bệnh, BVĐK Sông Thương xin cung cấp bảng giá dịch vụ đang thực hiện tại Bệnh viện.

Xem chi tiết